Krok 1 - Rodzaj dachu

Wybierz typ dachu, który jest podobny do twojego dachu. Dachy lub/i dachy mansardowe, mogą być wybrane w kroku 2.


Dach dwuspadowy

Dach dwuspadowy

Dach naczółkowy

Dach naczółkowy

Dach czterospadowy

Dach czterospadowy

Dach namiotowy

Dach namiotowy

Dach szedowy

Dach szedowy

Dach krążynowy

Dach krążynowy

Dach dwuspadowy L

Dach dwuspadowy L

Dach naczółkowy L

Dach naczółkowy L

Dach czterospadowy L

Dach czterospadowy L

Dach szedowy L

Dach szedowy L

Dach dwuspadowy T

Dach dwuspadowy T